O mnie

Jestem radcą prawnym, moją specjalnością są odszkodowania i prawo ubezpieczeń. Od kilkunastu lat wraz z radcą prawnym Mariuszem Sadowskim prowadzę Kancelarię Prawną EVENTUM, której głównym obszarem praktyki jest właśnie reprezentowanie ubezpieczonych i poszkodowanych w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Pomagamy Klientom uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie m. in. za skutki wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych, za szkody w mieniu czy w przewożonym towarze.

Wspólnie z dr Mateuszem Chołodeckim jestem współautorem pierwszego na polskim rynku komentarza do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Pracuję także jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego. Specjalizuję się w prawie odszkodowawczym, prawie ubezpieczeń, prawie europejskim oraz prawie działalności gospodarczej. Prowadziłem badania oraz brałem udział w konferencjach naukowych m. in. na uniwersytetach w Bayreuth oraz Kilonii, a także w Institute of Advanced Legal Studies w Londynie. Byłem uczestnikiem europejskiego kongresu FIDE w Linz oraz autorem polskiego raportu na kongresie FIDE w Madrycie. Jestem autorem szeregu publikacji z zakresu prawa, w tym współautorem siedmiu podręczników prawa gospodarczego. Biegle władam językiem angielskim.

Ukończyłem I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zakończone wynikiem bardzo dobrym, odbywałem w latach 1998-2003. W roku 2008 obroniłem z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Publicznoprawne gwarancje swobody świadczenia usług przez podmioty wspólnotowe w Polsce”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Popowskiej w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego UAM i uzyskałem stopień doktora nauk prawnych. Rozprawa doktorska została wyróżniona w XLIV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Wykonuję zawód radcy prawnego, jestem wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Moje pasje to podróże i fotografia, prowadziłem wyprawy m.in. do dżungli na Borneo, starożytnych świątyń w Kambodży, Nepalu i Indiach, do Syrii, rdzennych plemion doliny Omo w Etiopii oraz potomków Majów w Gwatemali, a także trekkingi w Himalajach.