Echa wyroku TK

Rośnie liczba organów i instytucji, które wyrażają daleko idącą dezaprobatę wobec wyroku tzw. Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Głos zabrała m. in. Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz Senat UAM. Linki zamieszczam poniżej.

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/ogolnouniwersyteckie/list-rektora-z-26-pazdziernika-2020-r

https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/stanowisko-senatu-uniwersytetu-im.-adama-mickiewicza-w-poznaniu-z-dnia-26-pazdziernika-2020-roku