Moja oferta

Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

Moją ofertę kieruję w pierwszej kolejności do osób poszkodowanych w wypadkach i innych zdarzeniach losowych. Wieloletnie doświadczenie w sporach z ubezpieczycielami pozwala mi skutecznie pomagać poszkodowanym nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach odszkodowawczych. Kancelarię EVENTUM, którą prowadzę, tworzą radcowie prawni i adwokaci specjalizujący się w odszkodowaniach. Współpracujemy także z rzeczoznawcami oraz biegłymi z wielu specjalności, w tym z lekarzami.

Szkody na osobie

Jeśli doznałeś obrażeń ciała w wypadku (drogowym, przy pracy itp.), pomogę Ci ustalić podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za Twoja szkodę oraz ubezpieczyciela, do którego należy skierować roszczenia. Wspólnie ustalimy wszystkie możliwe świadczenia, które mogą Ci po wypadku przysługiwać. Będę Cię reprezentował w toku całego postępowania o uzyskanie odszkodowania, również na etapie procesu sądowego. Na każdym etapie sprawy możesz liczyć na wsparcie oraz sugestie dotyczące osiągnięcia najlepszego dla Ciebie efektu sprawy. Oprócz odszkodowania z OC sprawcy, pomogę Ci uzyskać wszelkie należne Ci świadczenia z innych umów ubezpieczenia, w tym z ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia grupowego, ubezpieczenia na wyjazd czy NNW kierowcy i pasażera.

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym

Od wielu lat świadczę pomoc prawną członkom rodzin, które na skutek tragicznego wypadku straciły osobę najbliższą. Zajmuję się zarówno dochodzeniem odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku, jak również świadczeń z umów ubezpieczenia na życie, grupowych, NNW i podobnych.

Szkody w mieniu: w pojazdach, w budynkach, w maszynach i urządzeniach lub sprzęcie

Prowadzona przeze mnie kancelaria zajmuje się także uzyskiwaniem odszkodowań za szkody w mieniu. Czy chodzi o uszkodzony pojazd, zalany lokal usługowy czy spalone poddasze domu jednorodzinnego, w każdym przypadku potrafimy skutecznie uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie. Nie ma przy tym znaczenia, czy odszkodowania za szkodę w mieniu dochodzisz od sprawcy szkody (np. zakładu energetycznego), czy z własnej polisy ubezpieczenia (np. ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów albo autocasco) – nasza oferta obejmuje wszelkie tego rodzaju zdarzenia.

Błędy medyczne

Szczególną kategorią spraw, które prowadzę, obejmuje odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne. Wieloletnie doświadczenie, które zgromadziłem, jak również współpraca z biegłymi w zakresie szeregu dziedzin medycyny, pozwala mi świadczyć pomoc pacjentom poszkodowanym przez lekarzy. Z uwagą zapoznam się z Twoją sprawą, pomogę rzetelnie ocenić szanse na uzyskanie odszkodowania, jak też ocenię z jakimi roszczeniami należy wystąpić. Uzyskasz moje wsparcie przez cały proces dochodzenia odszkodowania, od zgłoszenia szkody do wykonania wyroku.

Ubezpieczenia na życie

Pomoc prawna którą oferuję obejmuje także dochodzenie świadczeń z umów ubezpieczenia na życie oraz podobnych ubezpieczeń osobowych (np. NNW, grupowe). Bez względu na to, czy jesteś osobą ubezpieczoną, czy uposażoną z takiej umowy ocenię, na jakie świadczenia możesz liczyć, a następnie pomogę je uzyskać – najpierw w postępowaniu prowadzonym przez samego ubezpieczyciela, a jeśli będzie taka konieczność – także na drodze sądowej.

Moje doświadczenie obejmuje także reprezentowanie osób uposażonych z umów ubezpieczenia na życie na wypadek samobójstwa osoby ubezpieczonej.

Doradztwo w zakresie ubezpieczeń i biznesu

Moje wieloletnie doświadczenie jako praktyka nie tylko w ubezpieczeniach i odszkodowaniach, ale szeroko rozumianym biznesie, poparte dorobkiem naukowym w zakresie prawa gospodarczego i wieloletnią pracą w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UAM, pozwala mi skutecznie doradzać przedsiębiorcom w zakresie decyzji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli zastanawiasz się, czy posiadasz odpowiednie dla Twojej działalności polisy ubezpieczenia, albo chciałbyś wiedzieć, czy zapewnią one Tobie należytą ochronę na wypadek rozmaitych zdarzeń szkodowych, zwróć się do mnie. Wykonam audyt Twojego biznesu, zbadam posiadaną przez Ciebie ochronę ubezpieczeniową oraz zaproponuję odpowiednie rozwiązania.